Medicus curat, natura sanat

Liefde

Gezondheid

Bewustwording

OVER MIJ

Home

Natuurgeneeskunde
Als Natuurgeneeskundig therapeut maak ik gebruik van het energiesysteem in- en om de mens en ga ik samen met jou opzoek naar de oorzaak van een eventuele klacht of blokkade. De therapie of behandeling die daar uit voortvloeit is altijd specifiek op jou gericht aangezien niemand gelijk is. Ik help je bewust te worden en inzicht te krijgen in het hoe en waarom.

Overige natuurgeneeskunde 24005
Een verzamelnaam voor natuurgeneeskunde die niet voldoet aan de criteria van de overige genoemde behandelvormen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd door Vektis en hebben hun eigen prestatie code die gebruikt kan worden op nota’s van CAT-therapeuten. Om onder de prestatie code ”Overige Natuurgeneeskunde” te vallen moet de behandelvorm voldoen aan de natuurgeneeskundige kenmerken zoals benoemd in het CAT-natuurgeneeskundig profiel.

Psychosociale E.E.N Therapie
Als psychosociaal E.E.N. therapeut help ik je bewust te worden van patronen, overtuigingen en blokkades die je weerhouden te worden wie je werkelijk bent.

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513
Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

Ambulante Begeleiding
Vanuit mijn praktijk biedt ik ambulante begeleiding aan (jong)volwassenen met problemen op meerdere leefgebieden of met een lichte verstandelijke beperking.
Veel van de (jong)volwassenen die mijn ambulante ondersteuning krijgen, zijn nog geen 18 jaar.

Voor meer informatie of voor het plannen van een consult, bel naar 06/52192603, of stuur een mail naar mail@ricardofrancis.nl

Met hartelijke groeten,

Ricardo Francis,  Registertherapeut BCZ®